Zastosowanie instalacji odpylania

Ochrona przyrody i zdrowia człowieka nabiera w ostatnich czasach coraz większego znaczenia. Po związanej z rewolucja przemysłową destruktywnej polityce wobec środowiska nadszedł czas otrzeźwienia i troski o zachowanie Ziemi w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Dodatkowo, rośnie świadomość troski o bezpieczeństwo podczas pracy.

Wykorzystanie instalacji odpylania

instalacje odpylaniaProdukcja przemysłowa, szczególnie w energetyce, obróbce, branży ceramicznej, farmaceutycznej, wiąże się z powstawaniem różnorodnych pyłów. Maja one wpływ na stanowiska pracy, jak i na całą przyrodę. Jednak jednym z głównych zagrożeń, jakie generują, jest wpływ na zdrowie pracowników. Koszty absencji oraz szkolenia nowych osób mogą stanowić pokaźną pozycję w budżecie przedsiębiorcy. Stąd wynika troska o warunki pracy i minimalizowanie ich wpływu na zdrowie zatrudnionych. Dlatego ogromną uwagę zajmuje problem zanieczyszczeń stałych, unoszących się w powietrzu. Ich usuwaniem zajmują się instalacje odpylania. Są niezwykle skuteczne, szczególnie jeśli występują pyły suche, o drobnych cząstkach. Instalacja odpylania składa się najczęściej z odpowiednio dobranego odciągu-wentylatora oraz całego zestawu filtrów. Są one dopasowywane w zależności od stopnia zapylenia oraz rodzaju występujących pyłów. Dodatkowo, układ może być wspomagany przez specjalistyczne odkurzacze przemysłowe, które zbierają zanieczyszczenia tuz przy podłodze.

Dzięki skutecznym metodom usuwania pyłów znacząco zmalała liczba osób, chorujących na choroby zawodowe. Usuwanie pyłów to jednak nie tylko sprawia bezpośredniego wpływu na zdrowie pracujących. Stanowi poprawę bezpieczeństwa pracy, szczególnie w miejscach, gdzie zalegające skupiska mogłyby doprowadzić do utrudnień w funkcjonowaniu maszyn.