Urządzenia sterujace sygnałami alarmowymi

Obecne na rynku jednostki sterujące sygnałami alarmowymi, posiadają najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Grupowanie informacji i ich prezentowanie odbywa się na ekranie użytkownika, w kolejności zależnej od rodzaju priorytetu. Przejrzyste interfejsy dają możliwość łatwego i szybkiego konfigurowania systemu. Wbudowane kontrolery interpretują ustawienia, odpowiednio sterując systemem i urządzeniami

Nowoczesne systemy sygnalizacji pożarowej

system SSPDzisiejsze systemy sygnalizacji pożarowej wykorzystują najnowsze technologie gwarantujące bardzo wysoką jakość, precyzję wykonania, oraz ergonomię pracy. Każda z liczących się firm zajmujących się produkcją takiego sprzętu, oprócz zwykłej sprzedaży i instalacji, pracuje również nad optymalizacją procesu technologicznego i prowadzi prace badawcze, zapewniające aktualizację i rozwój branży. Kompletny system SSP to przede wszystkim takie elementy jak: jednostka sterująca, czujki pożarowe, sygnalizatory, moduły wejścia/wyjścia, ręczne ostrzegacze, oraz niezbędne akcesoria. Mózgiem systemu jest centrala sygnalizacji pożarowej. Wykonywana jest, w technice modułowej, co zapewnia łatwą rozbudowę i serwisowanie. Podstawowe elementy centrali to moduł sterujący z wbudowaną pętlą dozorową, panel użytkownika, oraz zestaw akumulatorów. Każda centrala ma możliwość przystosowania jej do potrzeb użytkownika, poprzez instalację i zaprogramowanie odpowiednich kart rozszerzeń. Dodatkowo centrale tego typu, mogą być zdalnie monitorowane poprzez protokół TCP/IP i odpowiednie oprogramowanie, lub przez stronę internetową. Istotną zaletą systemu jest możliwość jego integracji z systemem zarządzania budynkiem, lub z systemami zarządzania bezpieczeństwem.

Ciekawym rozwiązaniem, jest również zastosowanie mobilnego panelu, dzięki temu, centrala może być zainstalowana w dowolnym miejscu np. w pobliżu personelu obsługującego system. Z poziomu panela można wykonywać wszystkie zadania weryfikujące, oraz kontrolujące własne układy i elementy sygnalizacyjne, a także ustalać poziomy dostępu.