Rynek przyczep w rolnictwie

Po wejściu naszego kraju do zjednoczonej Europy wiele spraw diametralnie się zmieniło. Przede wszystkim otworzyły się nowe ogromne możliwości handlowania z innymi krajami wspólnoty. Dotyczyło to przede wszystkim jednej z największych naszych gałęzi gospodarki czyli rolnictwa. Wymiana produktów rolnych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tej dziedzinie zaczynała lawinowo rosnąć.

Jakie przyczepy najlepiej się sprzedają?

sprzedaż przyczep rolniczychNajbardziej wzrosła chyba sprzedaż ciągników rolniczych i maszyn używanych przez rolników bezpośrednio na polach. Wśród nich wzrosła też znacząco sprzedaż przyczep rolniczych. Niepozornych urządzeń ale każdemu rolnikowi niezbędnych do przewiezienia plonów z pola do gospodarstwa. Rynek ten cały czas z różnymi okresowymi wahaniami jednak wzrasta. Powiększa się także każdego roku asortyment w tym przedziale urządzeń. Liczba wariantów przyczep bardzo szybko wzrasta. Związane jest to oczywiście z narastającą specjalizacją w rolnictwie. Bo potrzebne są znacząco inne przyczepy na przykład w wielohektarowym gospodarstwie uprawy zbóż a inne w niewielkim sadzie czy szklarni. Standardem już dzisiaj raczej jest, że nawet najmniejsze przyczepki są wywrotkami. Pozwala to na wygodny rozładunek co jeszcze w czasach wcale nie tak dawnych standardem nie było. Naturalne jest, że przyrost sprzedaży przyczep danego rodzaju notowany jest w działach rolniczych które najprężniej i najszybciej się obecnie rozwijają. Dotyczy to rolnictwa wielkoobszarowego gdzie wykorzystywane są przyczepy bardzo duże wieloosiowe.

Również  szybko rozwija się sadownictwo gdzie z kolei potrzebne są niewielkie wysoko wyspecjalizowane przyczepki. Jeszcze inną specyficzną i wyodrębnioną ale jak najbardziej dziedziną rolniczą jest gospodarka leśna. Tu już potrzebne są potężne przyczepy do transportu dłużyc. Urządzenia wysokospecjalistyczne, skomplikowane i co za tym idzie kosztowne.