Rola audytora w procesie optymalizacji

Zakłady przemysłowe funkcjonujące na terenie Wrocławia zatrudniają wiele osób, które mieszkają w okolicy. Dzięki sprzyjającej koniunkturze rynkowej wiele z nich stale zwiększa zatrudnienie co przyczynia się do poprawy dobrobytu oraz zmniejszenia bezrobocia na terenie Wrocławia. Sytuacja ta jest korzystna jednak niesie ze sobą pewne zagrożenia.

Zużycie mediów energetycznych w zakładach przemysłowych

audyt energetyczny wrocławW wyniku zwiększenia mocy przerobowych zakładów przemysłowych rośnie zapotrzebowanie na energię w różnych postaciach. Przez to elektrownie pracują na maksymalnych obrotach, a często muszą uruchamiać dodatkowe bloki wytwórcze, które zapewniają docelowy poziom mocy w sieci. Sytuacja ta może być ograniczona poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań, które cechują się energooszczędnością. W celu oceny możliwych działań w zakładach przemysłowych realizowane są specjalne audyty mające na celu przedstawienie potencjalnych sposobów na oszczędności. Osoby, które wykonują audyt energetyczny wrocław powinny cechować się odpowiednimi kompetencjami a także posiadać uprawnienia. Jest to niezbędne ponieważ zalecenia audytora bardzo często są punktem wyjściowym do realizacji wielomilionowych inwestycji w infrastrukturę obiektu. Po realizacji takich inwestycji zarządcy zakładów oraz ich właściciele oczekują poprawy sytuacji, która będzie przejawiała się zmniejszonymi rachunkami za pobór energii. Sytuacja taka może być osiągnięta jedynie w momencie, gdy zalecenia audytora pokrywają się ze stanem rzeczywistym.

Często bowiem zakład przemysłowy wymaga zastosowania indywidualnych rozwiązań, które będą w pełni dopasowane do charakterystyki procesów w nim zachodzących. Na terenie Wrocławia istnieją bowiem różne zakłady, w których zachodzą procesy o zróżnicowanej charakterystyce oraz z wykorzystaniem przeróżnych maszyn. Właśnie dlatego audytor powinien zawsze rozważyć indywidualny przypadek, a nie podchodzić rutynowo do swojej pracy.