kancelaria notarialna

Kiedy potrzebna jest kancelaria notarialna?

Istnieje kilka sytuacji kiedy notariusz jest nam niezbędny, bowiem bez jego pieczęci i podpisu dokumenty nie będą uznawane przez sąd i urzędy. Z jego usług możemy skorzystać w każdym mieście zarówno w Warszawie jak i mniejszych miejscowościach.

Kancelaria notarialna w Warszawie i akty notarialne

kancelaria notarialnaDo czynności wykonywanych przez rejenta należy głównie sporządzanie aktów notarialnych, poświadczanie, a także uwierzytelnienie dokumentów i podpisów, przygotowywanie odpisów, wyciągów dokumentów, protokołów i inny dokumentów o charakterze urzędowym. Wszystkie te działania mają za zadanie zabezpieczyć nasze prawa i interesy. Dodatkowo notariusze przechowywać mogą przedmioty czy papiery wartościowe, pieniądze. Najczęściej jednak kancelaria notarialna w Warszawie jest przez nas odwiedzana, kiedy należy sporządzić akt notarialny, dla własnego bezpieczeństwa lub z konieczności prawnej. Do sytuacji kiedy potrzebujemy takich dokumentów należy zwykle sprzedaż lub kupno działki, domu, mieszkania, spisanie lub odwołanie testamentu, spisanie intercyzy czyli wyłączności majątkowej małżeńskiej, poświadczenie pełnomocnictwa bądź własnoręczności podpisu, a także w przypadku gdy otrzymaliśmy mieszkanie, grunt rolny bądź działkę w akcie darowizny czy spadku. Dokumenty których w takich sytuacjach będzie od nas wymagał notariusz to przede wszystkim dowód osobisty, akt własności nieruchomości czy działki, odpis aktu małżeństwa w przypadku spisywania intercyzy.

Korzystając z notariusza musimy liczyć się z wysokimi opłatami za jego czynności, bowiem poza obowiązkowymi podatkami liczy on również sobie taksę notarialną.