prawnik

Popyt na prawnika i radców prawnych

Zapotrzebowanie na usługi prawnicze rośnie z roku na roku, podobnie jak liczba nowych przepisów prawnych, które są wdrażane do polskiego porządku prawnego. Polskie prawo nie należy do najbardziej stabilnych.

Prawnik i klienci biznesowi

prawnikCzęste zmiany, nieprecyzyjne zapisy oraz rozbieżności w wykładni sprawiają, że w wielu przypadkach pomoc prawnika czy też radcy prawnego może okazać się niezbędna. Zauważany wzrost popytu jest również związany z rozwojem polskiej przedsiębiorczości. Nie jeden prawnik działający na rynku specjalizuje się bowiem we współpracy z klientami biznesowymi, którzy w niektórych przypadkach wymagają stałej obsługi prawnej. Wiadomo, że do takiej grupy docelowej swoje usługi kieruje zazwyczaj uznany adwokat dysponujący odpowiednim doświadczeniem i gronem współpracowników. W większości przypadków radca prawny kieruje swoją ofertę ofertę do klientów indywidualnych, którzy przychodzą do niego z konkretnym problemem wymagającym rozwiązania. Szeroki zakres usług prawnych sprawia, że grupa docelowa stale się rozszerza. Z drugiej strony, mamy do czynienia z bardzo wąskimi specjalizacjami, które spotykają się z odzewem ze strony ściśle określonych grup docelowych. Z największym zapotrzebowaniem na prawników mamy do czynienia w Bydgoszczy oraz innych dużych miastach zlokalizowanych na terenie całej Polski. To właśnie mieszkańcy większych ośrodków miejskich najchętniej sięgają pomoc ze strony adwokatów i radców prawnych.

Poza tym duże miasta stanowią gospodarcze centra regionów, a więc w ich obrębie działa wiele firm z różnych branż, które również potrzebują obsługi prawnej lub pomocy w konkretnych przypadkach.