projektowanie terenów zielonych

Parki i ich rodzaje

Wielu może się zdawać, że każdy teren zielony może być określony mianą parku. Jest to po części prawda, jednakże same już parki dzielą się na wiele typów i rodzai w zależności od ich specyfiki. Największe jakiem możemy chociażby to parki narodowe np. Tatrzański Park Narodowy w obrębie którego możemy znaleźć chociażby Morskie Oko. Stan takiego parku stara się zachować jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Mniejszymi a zarazem powszechniejszymi parkami są parki krajobrazowe czy miejskie. Parki miejskie podlegające miastu tworzone się podczas kreowanie przestrzeni miejskiej oraz podczas projektu terenów zielonych w mieście. Tak utworzone parki stanowią miejsce wypoczynku dla mieszkańców miasta i chwilę wytchnienia po całym dniu pracy. Niemal zawsze są urozmaicone przez liczne ścieżki dla pieszych i rowerowe, latarnie czy ławki parkowe, których wygląd i stan często jest monitorowany ze względu na reprezentatywny charakter miasta. Mniej reprezentatywne ławki miejskie poddawane są naprawom oraz konserwacji.

Projektowanie terenów zielonych praca nie dla każdego

Do jednych z najwspanialszych i najbardziej zadbanych rodzaju parków można przypisać zdecydowanie parki pałacowe oraz dworskie. Stanowią one rekonstrukcję prywatnych ogrodów niegdysiejszych szlachciców i możnowładców – tutaj można wymienić chociażby Białowieski Park Pałacowy. Parki zdrowe, umiejscowione w okolicach uzdrowisk również wyglądają pięknie. Ciekawymi miejscami do zwiedzania zdecydowanie są parki etnograficzne przedstawiające wygląd domostw oraz styl życia mieszkańców osady z dawnych czasów.projektowanie terenów zielonych
Pośród parków światowych możemy również wyróżnić chociażby parki safari, które głównie odnoszą się do długich wypraw po wschodniej części Afryki połączonej z podziwianiem lokalnej fauny i flory. Ze względu na odległość i formę jest to coraz częstszy kierunek turystyki wakacyjnej
Oddzielną kategorię stanowią parki technologiczne, czyli zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, które powstały w celu ułatwienia przepływu wiedzy i nowych rozwiązań technicznych pomiędzy placówkami naukowymi a przedsiębiorstwami, tam jest ciężko wykonać projektowanie terenów zielonych. Zlokalizowane są najczęściej w okolicach parków przemysłowych, w których to przedsiębiorstwa mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Powstają zwykle na obrzeżach większych miast.
Pośród tego typu parków możemy wyróżnić również parki naukowe, które zostały założone w celach promocji rozwoju innowacyjności oraz konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwami, wspierając je i zarządzając wiedzą i technologią uniwersytecką.

Więcej o projektowaniu terenów zielonych znajdziesz na stronie: http://www.astrini-design.pl