aplikacje mobilne

Kara i eliminacja jako motywator

Skinner uważa, że kara efektywnie koryguje zachowanie pracownika jeśli jest zawsze skutkiem negatywnego zachowania i została zastosowana zaraz po jego wystąpieniu, a także, jeśli wystarczająco mocno wpływa na pracownika (np. aplikacje mobilne).

Aplikacje mobilne jako motywator dla pracownika

Chociaż kara jest najskuteczniejszą metodą eliminacji negatywnych zachowań jednostki, to jednak nie pokazuje jej, jakie zachowania są postrzegane za pozytywne. Poza tym przełożony stosujący karę – nawet, jeśli były ku temu powody – psuje swoje stosunki z podwładnym, na którego tę karę nałożył. Menadżerowie muszą pamiętać, że pracownicy, którzy wiedzą, iż w organizacji jest stosowany system kar, mogą zmienić miejsce pracy albo zaniedbywać swoje obowiązki. Eliminacja – zmiana zachowań za pomocą tego typu wzmocnienia, polega na ignorowaniu zachowań pracownika. Nie chodzi tutaj o zachowania negatywne, jednak o pozytywne, które kiedyś były nagradzane przez organizację, a które, w związku ze zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie nie są już tak postrzegane.

aplikacje mobilneDoprowadza to do ich eliminacji, bowiem nie nagrodzone, nie będą powtarzane. Przykładem takiej eliminacji może być zredukowanie nagród za przedterminowe wykonywanie powierzonych zadań. W związku z wprowadzeniem w organizacji metody Just-in-time, zachowanie takie, postrzegane niegdyś za pozytywne, obecnie będzie uważane za negatywne. Chociaż Skinner krytycznie podchodził do prób wyjaśniania zachowania ludzkiego, których podjęli się zarówno teoretycy, jak i praktycy zarządzania, to jego prace w istocie wpłynęły na progres teorii motywacyjnych oraz ich zastosowanie. Jego dorobek wykorzystano w skonstruowaniu modelu modyfikacji zachowań, który był strategią motywacyjną dla systematycznego wzmacniania zachowań, które były potrzebne w organizacji, a zarazem lekceważenia lub karania zachowań negatywnie postrzeganych przez przedsiębiorstwo. W ten sposób organizacja mogła zapanować nad swoimi nieznośnymi pracownikami.