Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Szacuje się, że pierwsze pierwotne systemy kanalizacyjne powstały już w okresie przed naszą erą. Oczywiście dopiero wieki nowożytne przyniosły rozwój w tej dziedzinie. Z pewnością można powiedzieć, że jest to zasługa rozwoju nauk takich jak fizyka, chemia czy też biologia. Oczyszczalnie ścieków funkcjonowały wówczas tylko na terenie dużych miast. Wzrost mobilności oraz powstawanie nowych ośrodków miejskich spowodował jednak, że oczyszczalnie są dziś niemalże niezbędne.

Rodzaje oczyszczalni ścieków

oczyszczalnia biologicznaNa pewno mnogość rozwiązań zarówno technicznych i technologicznych doprowadził do powstania oczyszczalni opierających swoją działalność o różnorodne metody działania. Wyróżnia się jednak trzy podstawowe rodzaje oczyszczalni, a mianowicie oczyszczalnia biologiczna, chemiczna oraz mechaniczna. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem dla właścicieli domów na obszarach poza dostępem do miejskiej sieci kanalizacyjnej jest oczywiście oczyszczalnia biologiczna. W tej kategorii wymienia się te, które wykorzystują osad czynnych oraz te wykorzystujące złoża biologiczne. Mimo, że oba rozwiązania różnią się między sobą sposobem działania, to jednak posiadają istotną wspólną cechę jaką jest fakt, że cały proces oczyszczania przebiega w jednym, szczelnie zamkniętym zbiorniku podłączonym do danej instalacji. Oczyszczanie biologiczne charakteryzuje nie tylko wysoki stopień sprawności i praktycznie bezobsługowa działanie ale także fakt, że jest to działanie nie wykazujące negatywnego wpływu na otoczenie. Oczyszczoną wodę można wykorzystać na użytek własny np. do nawadniania przydomowego ogrodu ale także odprowadzić bezpośrednio do wód gruntowych nie wpływając na ich jakość.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest oczywiście tylko jednym z możliwych rozwiązań usuwania zanieczyszczeń z wody. Zanim podejmie się decyzje o jej zastosowaniu na własne potrzeby należy jednak przeanalizować dokładnie czy sprawdzi się w konkretnym przypadku. Jeśli nie posiada się specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie najkorzystniej jest udać się po radę do specjalisty.