Iniekcja krystaliczna skuteczna metoda osuszania murów

Hydroizolacja stosowana jest praktycznie w każdym budynku niezależnie od jego przeznaczenia. Hydroizolacja chroni budynek przed destrukcyjnym działaniem wody oraz wilgoci, która ma negatywny wpływ na materiały budowlane i często uniemożliwia bezpieczne korzystanie ze wszystkich pomieszczeń budynku.

Iniekcja krystaliczna – ekologiczne osuszanie murów

osuszanie budynków metodą iniekcji krystalicznejPrace mające na celu naprawę, osuszenie i uszczelnienie izolacji oraz murów są często bardzo kosztowne i kłopotliwie. Często prac takich wymagają starsze nieruchomości, które są o wiele bardziej skompilowane, chociażby pod względem budowy murów. Aktualnie jest wiele nowoczesnych metod, które ułatwiają usunięcie problemu wilgoci z budynków. Iniekcja krystaliczna stała się bardzo popularna w czasie powodzi, które nawiedzały w 1997 różne regiony naszego kraju. Osoby, które zmagały się ze skutkami powodzi, czyli zawilgoceniami budynków mieszkalnych oraz gospodarczych miały również problem po ustaniu powodzi, gdyż wysokie poziomy wód uniemożliwiały skuteczne osuszenie murów. Stosunkowo tanią i łatwą metodą walki z tym problemem okazało się osuszanie budynków metodą iniekcji krystalicznej. Iniekcja krystaliczna nie tylko pomagała osuszyć mury budynków i nieruchomości, ale również zabezpieczała je przed podciąganiem wilgoci z przesiąkniętego wodą gruntu. Metoda iniekcji krystalicznej cechuje się też stosunkowo niskim kosztem i ekologicznością, gdyż bazuje na preparatach bezpiecznych dla środowiska składających się głównie z naturalnych surowców. Metoda ta jest prosta i mało skompilowana i polega na nawiercaniu otworów w zawilgoconych murach.

Iniekcja krystaliczna jest bardzo popularna w naszym kraju. Jednym z powodów jej wielkiej popularności jest niezwykła skuteczność tej niedrogiej metody. Drugim ważnym czynnikiem jest nieskomplikowana technologia oraz niski koszt przeprowadzenia prac które pozwalają na wykonanie niezbędnych prac osuszających.